15 mar 2009

Dzień Modlitw za FSE 21 marca 2009 r.

PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA CHŁOPCÓW Z 11.DWa
Chłopcy jadą z całą drużyną, także wtedy, gdy rodzice i rodzina jadą do Czerwińska.
Do15 marca (niedziela) zastępowi przyjmują zgłoszenia i składkę w wysokości 25 zł od każdego chłopca za ten wyjazd. Kto do tego dnia nie wpłaci pieniędzy nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe.
Jedzenie zapewniają sobie chłopcy w ramach zastępów. Obiad gotują zastępy z samodzielnie zakupionych produktów oraz na własnym sprzęcie, w Czerwińsku na wolnym ogniu.
Wyjazd: zbiórka o godz. 7:45 pod kościołem Miłosierdzia Bożego w Ząbkach; odjazd autokarem o godz. 8:00
Następnie autokar jedzie pod bazylikę przy ul. Kawęczyńskiej na Pradze, zabiera kolejnych pasażerów i odjeżdża o godz. 8:30.

Powrót: ok. godz. 20:00 w miejscu wyjazdu (1. przystanek Praga, 2. przystanek Ząbki - tu wysiadają chłopcy z 11.DWa)

Koszt: 25 zł (+ koszt jedzenia ustalony przez zastęp)
Ekwipunek: stały ekwipunek na zbiórkę (patrz dokument po prawej stronie), przybory do gotowania oraz śpiewnik Tumbaj
Każdy zastęp bierze 1 siekierkę oraz 1 szpadel lub saperkę.LIST SZCZEPOWEGO odnośnie Dnia modlitw za FSE 21 marca 2009 r.


Z radością pragniemy złożyć Państwu propozycję uczestnictwa w święcie Federacji Skautingu Europejskiego. Nasze świętowanie wpisuje się co roku w uroczystości związane ze Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Pannie. Chcemy, jak Maryja, odpowiadać Bogu „TAK”na każde jego wezwanie, a szczególnie na to jedno najważniejsze, kierowane do każdego z nas, wezwanie do świętości!
W tym roku na Dzień Modlitw za FSE wybraliśmy sobotę 21 marca. Jest to nie tylko sobota poprzedzająca uroczystość Zwiastowania, ale również kalendarzowy początek wiosny. Dzięki wspólnemu uczestnictwu w naszym święcie, ten dzień może nabrać wżyciu każdego z nas głębszego znaczenia. Niech pierwszy dzień wiosny będzie okazją do wyrażenia chęci odnowy duchowej. W tym roku, poprzez nasze wspólne świętowanie chcemy pokazać, że modlitwa nie musi się wiązać z „posępnym wyrazem twarzy”, ale może być radosna i żywa jak wiosna. Stąd też hasło, które będzie nas tego dnia prowadzić i jednocześnie przypominać o Roku św. Pawła: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie” 1 Tes 5, 16-17.
Jako stowarzyszenie zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży, pragniemy ze wszystkich sił wspomagać najmniejszą i zarazem najważniejszą komórkę społeczną - rodzinę. W przeciwieństwie do wielu innych instytucji i stowarzyszeń nie chcemy zastępować rodziców w jednej z najważniejszych życiowych misji. Naszym zadaniem jest tworzenie środowiska rówieśniczego Państwa dzieciom, które dopełni dobre warunki do wychowania stworzone w Waszych domach. Doceniając wagę współpracy między nami: Państwem i wychowawcami z SHK „Zawisza” FSE w kształtowaniu samodzielnych, ideowych i twórczych ludzi, pogłębiających swoją więź z Bogiem pragniemy, by święto FSE w sposób szczególny stało się naszym wspólnym świętem. Dlatego też w tym roku przygotowaliśmy specjalny program dla rodziców. Oprócz konferencji pt. „Wychowanie chrześcijańskie w dokumentach i praktyce skautingu europejskiego”, którą wygłosi naczelnik harcerzy Zbigniew Korba HR, będą mieli Państwo okazję do wysłuchania kilku innych konferencji o wychowaniu, przygotowanych, przez naszych najlepszych pedagogów. Kolejnym powodem, by 21 marca Państwo byli z nami jest miejsce i sceneria, w której wszystko się odbędzie. Jest to piękne i malowniczo położone opactwo z XII w. w Czerwińsku nad Wisłą. Sanktuarium Matki Bożej Czerwińskiej znajduje się około50 km na północny zachód od granic Warszawy. Zachęcamy Państwa do odkrycia tego miejsca. Tych z Państwa, którzy już to miejsce znają, z pewnością nie musimy specjalnie namawiać.
Cytując fragment  listu  komendanta  i   hufcowych chorągwi  warszawskiej  pragnę  w  swoim  i drużynowego  imieniu  serdecznie  zaprosić Państwa  do  wspólnego uczestnictwa w  święcie FSE  wszystkie  szczegóły są  w  zaproszeniu .Proszę  bardzo  o  pilne  zgłaszanie uczestnictwa  do  mnie  lub  drużynowego  Błażeja związane  jest  to  ze  sprawami logistycznymi ( przejazdy  obiady  itp. ) Jako rodzic  dwóch  chłopców  harcerzy  bardzo zachęcam  Państwa   do  wspólnego  spędzenia tego  dnia  razem  z naszymi  dziećmi .    
Serdecznie pozdrawiam 
Szczepowy 11. Drużyny  Warszawskiej 
Janusz Korzeniowski