dla skautów


HUSARIA 2011

Czy Twój zastęp czuje się pewnie pośród innych zastępów w Twojej drużynie? Czy macie ochotę na jeszcze większą przygodę niż wynikającą z nadchodzącego w tym roku obozu i Wielkich Harców Majowych? Czy chcecie dołączyć do legendarnego grona zastępów husarskich?

                Czas zatem na nowe wyzwania. Startujemy po raz kolejny z Husarią – programem dla dojrzałych zastępów, dla których obozowanie, explo, prowadzenie ognisk, są chlebem powszednim. Husaria to dodatkowe wyzwanie dla tych zastępów, które stać na więcej.

                Dla tych, którzy marzą o byciu w zastępie husarskim czeka 6 misji. W każdej z tych misji wasz zastęp stawia sobie jakieś wyzwanie na nieprzeciętnym poziomie, takie, które was jak najbardziej rozwinie.
Misja formacyjna -  wyznaczacie sobie cele dotyczące waszego rozwoju, tzn. każdy z was określa, jak zrealizuje i jaki zdobędzie stopień i ile sprawności.
Misja techniczna -  realizujecie się w jakiejś dowolnej wybranej przez was technice, np. budujecie na obozie kaplicę, która będzie wyglądała jak bazylika św. Piotra. Tu musicie użyć waszej wyobraźni tak, by ta misja mogła zaangażować was wszystkich.
Misja apostolska - otwarcie  się na ludzi, tak by móc im zaświadczyć o Chrystusie, ale i o skautingu, jest to pewien wymiar służby, np. będziecie co tydzień pomagać starszej pani w sprzątaniu i robić jej zakupy.
Krucjata duchowa -  ma wam pomóc zbliżyć się do Boga i tak np. raz w tygodniu chodzicie zastępem na Mszę św. do kaplicy szpitalnej i tam służycie do Mszy Św., a w domu każdy z was modli się za wybranego przez siebie chorego np. dziesiątką różańca.
Misja olimpijska - ma wam pomóc w rozwijaniu sprawności fizycznej, tak by każdy z was mógł w pełni rozwijać swoje ciało np. codzienne poranne bieganie, albo codzienne pompki (tu wymagania stawiacie indywidualnie każdemu z was)”1
Misja europejska - całkowita nowość w husarii, zachęta do otworzenia się na skautów ze wschodniej i zachodniej Europy. Nawiązanie kontaktów z zastępem z zagranicy za pomocą internetu, wymiana projektów pionierki obozowej, pomysłów na skecze przy ognisku, czy wspólny biwak lub obóz (dla tych drużyn, które jadą za granice lub zapraszają zastępy do Polski).

Aby móc przystąpić do Husarii wasz zastęp musi być już na pewnym poziomie:è Zastęp był przynajmniej raz na obozie.

è Zastęp liczy co najmniej 5 osób, w tym jednego ćwika, jednego wywiadowcę, dwóch harcerzy po przyrzeczeniu i jednego harcerza przed przyrzeczeniem.

è Zastęp wypełnia kartę husarii (ZAŁĄCZNIK), a zastępowy przedstawia ją na Sądzie Honorowym, który po zapoznaniu się z misjami i naniesieniu poprawek daje zgodę na stanięcie do walki o husarię.

è Drużynowy przesyła jej kopię do Hetmana Husarii (piotr.jedziniak@skauci-europy.pl). Hetman w porozumieniu z drużynowym zatwierdza kartę (ewentualnie sugeruje poprawki).  Zastęp działa!

Kalendarium

Do 15 listopada – zatwierdzenie karty Husarii przez Sąd Honorowy

Do 30 listopada – przesłanie kart do hetmana Husarii

Do 15 grudnia – rozpoczęcie Misji.

Zastęp może stać się zastępem husarskim po tym, jak:

è Sąd Honorowy uzna, że sprostał wyzwaniom obozowym wynikającym z planu pracy drużyny,

è wypełni 6 misji husarskich ,

è przygotuje Kronikę Husarską – krótką historię wykonywanych misji w dowolnej formie (kronika „papierowa”, strona www, film, prezentacja multimedialna itp.),

è przyprowadzi do zastępu przynajmniej jedną nową osobę (nie wilczka), jeżeli na początku liczył 5 osób.

O tym czy wasz zastęp dostanie Husarię decyduje Sąd Honorowy kończący obóz letni. Po spełnieniu powyższych wymogów, w porozumieniu z hetmanem Husarii, zastęp ma prawo nosić przez 12 miesięcy odznakę Husarii umieszczaną na proporcu zastępu. O zdobyciu husarii przez zastęp informowany jest również CAŁY ŚWIAT ;) za pomocą internetu( www.skaut.fse.pl).
Gniazdo - kwartalnik FSE

Namiestnictwo harcerzy


Szafa Szefa - strona dla zastępowych

Biblioteczka drużyny

Ekwipunek na każdą zbiórkę 

Ekwipunek na obóz letni
Ekwipunek na zimowisko
 
Prawo Harcerza
 1. Harcerz dba o swój honor, aby zasłużyć na zaufanie.
 2. Harcerz jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych.
 3. Harcerz jest powołany do służby bliźniemu i jego zbawieniu.
 4. Harcerz jest przyjacielem wszystkich i bratem dla każdego innego Harcerza.
 5. Harcerz jest uprzejmy i rycerski.
 6. Harcerz widzi w przyrodzie dzieło Boże, szanuje rośliny i zwierzęta.
 7. Harcerz jest karny, każde zadanie wykonuje sumiennie do końca.
 8. Harcerz jest panem samego siebie, uśmiecha się i śpiewa w kłopotach.
 9. Harcerz jest gospodarny i troszczy się o dobro innych.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach.

Zasady Podstawowe skautingu europejskiego
 1. Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.
 2. Harcerz jest wierny swojej Ojczyźnie i działa na rzecz jedności i braterstwa w Europie.
 3. Harcerz - Syn Chrześcijaństwa - jest dumny ze swej wiary: pracuje sumiennie, aby ustanowić Królestwo Chrystusa w całym swoim życiu i świecie, który go otacza.

Przyrzeczenie Harcerskie

Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam
całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie, i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim,
i przestrzegać Prawa Harcerskiego.