13 lis 2012

List od hufcowego do rodziców

W najnowszym numerze harcerskiego czasopisma Gniazdo (trafi do chłopców w przeciągu najbliższych tygodni) możemy znaleźć list do rodziców, autorstwa druha Błażeja Marzocha.
Druh Błażej, założyciel i do lata 2011 drużynowy 11. Warszawskiej, a obecny hufcowy wspomina w nim o wielkiej roli rodziców w naszym skautingu. Zachęca do pomocy w jednostkach, wskazuje pola, których może ta pomoc dotyczyć. Dla wielu rodziców naszych harcerzy może to być miła lektura. Nasz hufcowy powołuje się na przykłady ze swojej służby, w wielu miejscach wspominając rodziców harcerzy z Targówka lub z Ząbek (do września zeszłego roku 11. Warszawska działa również w Ząbkach, gdzie obecnie mamy 1. Ząbkowską).
Polecam serdecznie! (w wersji drukowanej znajdziemy też zdjęcia, w tym i naszej drużyny)


LIST DO RODZICÓW
Skauting potrzebuje wsparcia rodziców

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!
(List do Rzymian 12, 10-11)

Szanowni Państwo!