7 lis 2009

Spotkanie z Powstańcem

 W sobotę popołudniu (7 listopada) w Muzeum Powstania Warszawskiego (www.1944.pl) odbyło się spotkanie drużyny z p. Kazimierzem Grabczyńskim, uczestnikiem Powstania.
Pan Kazimierz podczas Powstania służył jako starszy strzelec w Oddziale Osłony Kwatery AK Okręgu „Warszawa”. Więcej informacji.

 Spotkanie zostało zorganizowane przez Konrada Tarasewicza, przybocznego w naszej drużynie, który przez kilka lat był przewodnikiem w tymże muzeum.

 Mimo pogody prawdziwie pod psem, każdy zastęp miał swojego przedstawiciela (najwięcej z zastępu Świstak). Spotkanie miało miejsce w muzealnej kawiarni, przy herbacie i trwało bite dwie godziny. Opowieści z Powstania były jednak tak pasjonujące, że żaden z uczestników nie czuł upływu czasu.
 Serdecznie dziękujemy p. Kazimierzowi za możliwość tego spotkania oraz za książki, które otrzymali chłopcy na koniec rozmowy.