30 mar 2010

Wielkie Harce Majowe

Wielkie Harce Majowe 2010
Grunwald 1410
Mieczów u nas dostatek...
Strona WHM: http://www.harce2010.fse.pl/

LIS - huf oboźników
ŚWISTAK - huf kuchmistrzów
BÓBR - huf "Grzmot"
RYŚ - huf sztukmistrzów
BORSUK - huf szpitalników

Miejsce: Żelazko k. Zawiercia
Odjazd: 30 kwietnia popołudniu (piątek)
Powrót: 3 maja popołudniu/wieczorem (poniedziałek)
Koszt całkowity: 190 zł
Termin wpłat zaliczki 70 zł to najbliższa niedziela 4 kwietnia (czyli Wielkanoc). Wpłaty można dokonać przez zastępowych (będę się z nimi widział w Wielki Piątek i Sobotę) lub do drużynowego.
Wielkie Harce Majowe to zlot wszystkich polskich harcerzy (a także kilku jednostek z zagranicy), który jest przygotowywany od ponad roku. To będzie najlepsza przygoda, jaką nasi chłopcy do tej pory przeżyli w harcerstwie!
Na harce z naszej drużyny pojedzie 35 chłopców.