3 kwi 2011

Spotkanie z bierzmowanymi

W niedzielę 3 kwietnia przewodniczki i wędrownicy ze Skautów Europy, na zaproszenie księdza Sławimira Brajczewskiego prowadzącego przygotowanie do bierzmowania, poprowadzili spotkanie z młodzieżą w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Tematem dwugodzinnego spotkania była CZYSTOŚĆ.
Animatorami spotkania były przewodniczki  i wędrownicy w większości w wieku licealnym, ale także dwie osoby po ślubie.
Przedstawili oni wartość życia w czystości przedmałżeńskiej, w świetle nauki Kościoła katolickiego. Posłużyli się samodzielnie wykonaną prezentacją multimedialną oraz drobnymi materiałami filmowymi. Nie zabrakło też czasu na krótkie zaprezentowanie Skautów Europy. Spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy.

Spotkanie poprowadzili Skauci Europy - wędrownicy z Ząbek, czyli Kazimierz Przeszowski (szef wędrowników), Mateusz Szerszeń i Paweł Petrykowski. Przybyła także piątka zaproszonych gości spoza Ząbek, ale też w skautowych mundurach: Ela Przybylska, Ola Dziewińska, Małgosia Januszewska, Asia Skowrońska, Andrzej Dawidziuk i Daniel Staszewski.

Przy organizacji spotkania nieoceniona była pomoc dwóch "harcerskich" rodziców, Teresy Konopki i Artura Wałachowskiego, którzy razem z całym komitetem rodzicielskim Skautów Europy bardzo nas wspierają oraz szukają młodych ludzi chętnych do przeżycia przygody życia - skautingu.