28 cze 2011

Relacja z Synergii


W weekend 18-19 czerwca 2011 r. w Ząbkach odbyło się międzynarodowe skautowe spotkanie pod tytułem Synergia Wschodnia (FSE Eastern Synergy Meeting). Jest to coroczne spotkanie władz krajowych Skautów Europy z Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem wzięło w nim udział ponad 30 osób z dziesięciu krajów: Rosja, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Francja i Polska.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Skautów Europy działających w Ząbkach i okolicach, przy współpracy komisarza federalnego FSE Zbigniewa Mindy. Wykłady i warsztaty miały na celu pogłębienie znajomości metody skautowej, wymianę doświadczeń krajowych w kwestiach rozwoju oraz nawiązanie kontaktów ku dalszej pogłębionej współpracy międzynarodowej (międzynarodowe wyjazdy i obozy, kursy szkoleniowe).
Goście przybyli z całej Europy byli zachwyceni ząbkowską gościnnością, zauważalną na każdym kroku. Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Popiełuszki udzieliło swoich pomieszczeń na całe weekendowe spotkanie – już po raz kolejny, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni! Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki udostępniła sali na nocleg dla przybyłych w ciągu tygodnia Białorusinów. Nadleśnictwo Drewnica udostępniło scenę ogniskową na wieczorne ognisko z przedstawieniami, w którym wzięło udział ponad 100 osób: uczestnicy Synergii, wilczki, harcerki, harcerze, przewodniczki i wędrownicy z Ząbek i okolic, ich rodzice oraz liczni goście. Urząd Miasta ufundował kiełbaski i poczęstunek podczas tego ogniska. Część uczestników Synergii przyjechała przed weekendem i była goszczona przez rodziny wilczków i harcerzy z ząbkowskich jednostek (11. Warszawska, 1. Ząbkowska, 2. Ząbkowska). 
Szczególnie chcielibyśmy podziękować za pomoc w organizacji spotkania następującym osobom: wiceburmistrz Artur Murawski, dyrektor Małgorzata Zyśk, dyrektor Grażyna Sobierajska, nadleśniczy Waldemar Walczak, a najbardziej rodzicom Skautów Europy, którzy wykazali wielką hojność i zaangażowanie w organizację tego spotkania.
Błażej Marzoch